15 czerwca 2021

Tęczowy Most

Ten warsztat jest kontynuacją i rozszerzeniem dla uczestniczek kursu Świadome Ciało. Może być jednak traktowany jako odrębny warsztat. Skupiamy się tutaj na gruczołach dokrewnych, w połączeniu z czakrami. Podczas każdej medytacji, jako bonus pojawia nam się Bogini, która zachęca nas do tego, byśmy połączyły sie z jej energią.
 
 
Warsztat obejmuje 7 spotkań, 7 czakr, 7 gruczołów dokrewnych, 
7 Bogiń, 7 potężnych, transformujących medytacji. 
 
1. Czakra korzenia - nadnercza
2. Czakra sakralna - jajniki
3. Czakra splotu słonecznego - trzustka
4. Czakra serca - grasica
5. Czakra gardła - tarczyca
6. Czakra trzeciego oka - przysadka mózgowa
7. Czakra korony - szyszynka
 

Zaczynamy ćwiczeniami Qi Gong, oraz krótkim ćwiczeniem aktywującym daną czakrę.

 
Potem znajdujemy dźwięk, który chce się uwolnić z tej cześci ciała i z gruczołu, z którym pracujemy. Zaczynamy ten dźwięk wydobywać z siebie, bawimy się nim, eksplorujemy go. To ćwiczenie ma na celu rozwibrowanie danej czakry, oczyszczenie jej własnym dźwiękiem i zharmonizowanie. Pomaga nam w tym misa kryształowa odpowiadająca danej czakrze.
 
 
A na koniec prowadzę medytację, w czasie której łączymy się z danym gruczołem, wprowadzamy tam oddech i świadomość, sprawdzamy gdzie są blokady, uwalniamy je, udrażniamy przepływ energii i rozświetlamy go. Aktywujemy krystaliczne kody światła w poszczególnych gruczołach, przywracamy im pierwotną, boską wibrację.
 
 
Tutaj też spotykamy się z Boginią, która zwykle ma dla nas jakiś dar. Jest on wskazówką, na czym mamy skoncentrować swoją uwagę. Jest też swego rodzaju kotwicą, która ułatwia nam ponowne, samodzielne już łączenie się z energią danej Bogini. Jako zadanie domowe, mamy bowiem ten dar odnaleźć w świecie fizycznym, mamy go zmaterializować. Ten dar, przeważnie kryształ lub kamień, jest takim portalem, przez który możemy się łączyć i porozumiewać z Boginią, która pokazała nam się w danym miejscu w naszym ciele.
 
 
Cały warsztat jest więc mocną pracą na poziomie fizycznym, emocjonalnym, psychicznym i energetycznym.
 
W ten sposób wchodzimy po Tęczowym Moście na spotkanie ze swoim Ciałem Krystalicznym.
 
Spotkania odbywają się w grupie warsztatowej Tęczowy Most. Po opłaceniu warsztatu, osoba zainteresowana zostaje dołączona do grupy i ma do niej nieograniczony dostęp. Każdy Moduł zawiera dokładny opis miejsca, z którym pracujemy, ok. 1,5 godzinną transmisję wideo oraz zadanie domowe.
 
Cena warsztatu: 210 zł

Śpiewająca z Wielorybami

 

Anna Sernawit

 

tel. 501 257 897

mail: obrazyintuicyjne@wp.pl